معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان آبى پر رنگ به انگلیسی داراى چشمان آبى پر رنگ یعنی چه

داراى چشمان آبى پر رنگ

sloe eyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها