معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان ریز و گرد به انگلیسی داراى چشمان ریز و گرد یعنی چه

داراى چشمان ریز و گرد

beady

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها