معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان وحشى و خیره به انگلیسی داراى چشمان وحشى و خیره یعنی چه

داراى چشمان وحشى و خیره

wild eyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها