معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان وحشى و خیره به انگلیسی داراى چشمان وحشى و خیره یعنی چه

داراى چشمان وحشى و خیره

wild eyed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها