معنی و ترجمه کلمه داراى چشمها یا خال هاى رنگارنگى به انگلیسی داراى چشمها یا خال هاى رنگارنگى یعنی چه

داراى چشمها یا خال هاى رنگارنگى

ocellate
ocellated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها