معنی و ترجمه کلمه داراى چشم انداز وسیع به انگلیسی داراى چشم انداز وسیع یعنی چه

داراى چشم انداز وسیع

commanding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها