معنی و ترجمه کلمه داراى چشم باز به انگلیسی داراى چشم باز یعنی چه

داراى چشم باز

wide eyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها