معنی و ترجمه کلمه داراى چشم پر آب به انگلیسی داراى چشم پر آب یعنی چه

داراى چشم پر آب

blear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها