معنی و ترجمه کلمه داراى چندین شکل به انگلیسی داراى چندین شکل یعنی چه

داراى چندین شکل

variform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها