معنی و ترجمه کلمه داراى چند برچه به انگلیسی داراى چند برچه یعنی چه

داراى چند برچه

polycarpellary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها