معنی و ترجمه کلمه داراى چند نمود به انگلیسی داراى چند نمود یعنی چه

داراى چند نمود

multiphase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها