معنی و ترجمه کلمه داراى چهار دور یا دوره به انگلیسی داراى چهار دور یا دوره یعنی چه

داراى چهار دور یا دوره

four cycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها