معنی و ترجمه کلمه داراى چهار زاویه به انگلیسی داراى چهار زاویه یعنی چه

داراى چهار زاویه

tetragonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها