معنی و ترجمه کلمه داراى چین هاى ظریف و کوچک به انگلیسی داراى چین هاى ظریف و کوچک یعنی چه

داراى چین هاى ظریف و کوچک

rugulose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها