معنی و ترجمه کلمه داراى کاسبرگ پیوسته به انگلیسی داراى کاسبرگ پیوسته یعنی چه

داراى کاسبرگ پیوسته

gamosepalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها