معنی و ترجمه کلمه داراى کالسیت یا کربنات آهک به انگلیسی داراى کالسیت یا کربنات آهک یعنی چه

داراى کالسیت یا کربنات آهک

calciferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها