معنی و ترجمه کلمه داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى به انگلیسی داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى یعنی چه

داراى کروموسومهایى چند برابر تعداد اصلى

polyploid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها