معنی و ترجمه کلمه داراى کروموسوم هاى بیش از بقیه به انگلیسی داراى کروموسوم هاى بیش از بقیه یعنی چه

داراى کروموسوم هاى بیش از بقیه

polysomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها