معنی و ترجمه کلمه داراى کرک هاى ریز به انگلیسی داراى کرک هاى ریز یعنی چه

داراى کرک هاى ریز

puberulent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها