معنی و ترجمه کلمه داراى کسر وزن به انگلیسی داراى کسر وزن یعنی چه

داراى کسر وزن

underweight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها