معنی و ترجمه کلمه داراى کشش مساوى به انگلیسی داراى کشش مساوى یعنی چه

داراى کشش مساوى

isotonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها