معنی و ترجمه کلمه داراى کفش کردن به انگلیسی داراى کفش کردن یعنی چه

داراى کفش کردن

shoe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها