معنی و ترجمه کلمه داراى کفل بزرگ به انگلیسی داراى کفل بزرگ یعنی چه

داراى کفل بزرگ

steatopygic
steatopygous
swell butted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها