معنی و ترجمه کلمه داراى کله یا فکر به انگلیسی داراى کله یا فکر یعنی چه

داراى کله یا فکر

minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها