معنی و ترجمه کلمه داراى کمربند به انگلیسی داراى کمربند یعنی چه

داراى کمربند

cingulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها