معنی و ترجمه کلمه داراى کنش کاو کردن به انگلیسی داراى کنش کاو کردن یعنی چه

داراى کنش کاو کردن

rabbet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها