معنی و ترجمه کلمه داراى کنگره هاى ریز به انگلیسی داراى کنگره هاى ریز یعنی چه

داراى کنگره هاى ریز

crenulate
crenulated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها