معنی و ترجمه کلمه داراى کنگره هاى کوچک به انگلیسی داراى کنگره هاى کوچک یعنی چه

داراى کنگره هاى کوچک

crenelated
crenellated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها