معنی و ترجمه کلمه داراى کک مک کردن به انگلیسی داراى کک مک کردن یعنی چه

داراى کک مک کردن

freckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها