معنی و ترجمه کلمه داراى کیسه غشادار و پیازدار به انگلیسی داراى کیسه غشادار و پیازدار یعنی چه

داراى کیسه غشادار و پیازدار

volvate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها