معنی و ترجمه کلمه داراى گام هاى ثابت به انگلیسی داراى گام هاى ثابت یعنی چه

داراى گام هاى ثابت

surefooted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها