معنی و ترجمه کلمه داراى گرایش ویژه و عمدى به انگلیسی داراى گرایش ویژه و عمدى یعنی چه

داراى گرایش ویژه و عمدى

tendentious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها