معنی و ترجمه کلمه داراى گرفتارى در اعضاى حرکتى به انگلیسی داراى گرفتارى در اعضاى حرکتى یعنی چه

داراى گرفتارى در اعضاى حرکتى

locomotor
locomotory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها