معنی و ترجمه کلمه داراى گلبرگ هاى بیشتر از معمول به انگلیسی داراى گلبرگ هاى بیشتر از معمول یعنی چه

داراى گلبرگ هاى بیشتر از معمول

semidouble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها