معنی و ترجمه کلمه داراى گلبرگ هاى تسمه اى به انگلیسی داراى گلبرگ هاى تسمه اى یعنی چه

داراى گلبرگ هاى تسمه اى

ligulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها