معنی و ترجمه کلمه داراى گلبرگ پیوسته به انگلیسی داراى گلبرگ پیوسته یعنی چه

داراى گلبرگ پیوسته

gamopetalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها