معنی و ترجمه کلمه داراى گلهایى که قبل از برگ ظاهر گردد به انگلیسی داراى گلهایى که قبل از برگ ظاهر گردد یعنی چه

داراى گلهایى که قبل از برگ ظاهر گردد

proteranthous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها