معنی و ترجمه کلمه داراى گلوى بزرگ به انگلیسی داراى گلوى بزرگ یعنی چه

داراى گلوى بزرگ

throaty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها