معنی و ترجمه کلمه داراى گلى که لبه جامش شکافته به انگلیسی داراى گلى که لبه جامش شکافته یعنی چه

داراى گلى که لبه جامش شکافته

labiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها