معنی و ترجمه کلمه داراى گل آذین خوشه اى به انگلیسی داراى گل آذین خوشه اى یعنی چه

داراى گل آذین خوشه اى

thyrsoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها