معنی و ترجمه کلمه داراى گل آذین چترى فرعى به انگلیسی داراى گل آذین چترى فرعى یعنی چه

داراى گل آذین چترى فرعى

umbellulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها