معنی و ترجمه کلمه داراى گل هاى آویزان به انگلیسی داراى گل هاى آویزان یعنی چه

داراى گل هاى آویزان

rosulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها