معنی و ترجمه کلمه داراى گل هاى صفحه مانند به انگلیسی داراى گل هاى صفحه مانند یعنی چه

داراى گل هاى صفحه مانند

discifloral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها