معنی و ترجمه کلمه داراى گوشه و کنایه به انگلیسی داراى گوشه و کنایه یعنی چه

داراى گوشه و کنایه

figural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها