معنی و ترجمه کلمه داراى گوگرد به انگلیسی داراى گوگرد یعنی چه

داراى گوگرد

sulfureous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها