معنی و ترجمه کلمه داراى یک اولاد به انگلیسی داراى یک اولاد یعنی چه

داراى یک اولاد

primipara
primiparous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها