معنی و ترجمه کلمه داراى یک ریشه و اصل به انگلیسی داراى یک ریشه و اصل یعنی چه

داراى یک ریشه و اصل

monogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها