معنی و ترجمه کلمه داراى یک ساقه تخمدان به انگلیسی داراى یک ساقه تخمدان یعنی چه

داراى یک ساقه تخمدان

monostylous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها