معنی و ترجمه کلمه داراى یک سنگ به انگلیسی داراى یک سنگ یعنی چه

داراى یک سنگ

monolith

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها