معنی و ترجمه کلمه داراى یک شوهر به انگلیسی داراى یک شوهر یعنی چه

داراى یک شوهر

monandrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها