معنی و ترجمه کلمه داراى یک ظرفیت به انگلیسی داراى یک ظرفیت یعنی چه

داراى یک ظرفیت

univalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها